ออมสินแก้ไขหนี้ ยืมได้เลยผ่อนนานสุด 5 ปี

สินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เป็นสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 1 ต่อเดือน ชำระคืนในระยะเวลาไม่เกิน 5 ปี

สำหรับสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน เพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ซึ่งอีกหนึ่งสินเชื่อเงินกู้ ตามนโยบายรัฐที่ออกมาเพื่อช่วยประชาชน หากใครต้องการเคลียร์หนี้นอกระบบสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จึงถือเป็นทางเลือกที่ดีทางหนึ่ง

จุดเด่นของสินเชื่อ
เพื่อนำไปแก้ไขหนี้นอกระบบที่เกิดจากการประกอบอาชีพ หรือการอุปโภคบริโภค แต่จะต้องไม่เป็นการนำไปชำระ (Re Finance) หนี้นอกระบบ
วงเงินให้กู้ยืม
ให้กู้ยืม ตามหนี้นอกระบบจริงเท่านั้น และตามความสามารถในการชำระหนี้ รายละไม่เกิน 50,000 บาท
อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 1 ต่อเดือน
ค่าธรรมเนียม
100 บาท ต่อสัญญา
ระยะเวลาในการชำระ
ชำระคืนเงินให้กู้ยืม ระยะเวลา 5 ปี

คุณสมบัติ
บุคคลสัญชาติไทย
อายุระหว่าง 20 – 65 ปี
เป็นผู้ที่ประกอบอาชีพ และมีรายได้
มีที่อยู่อาศัยที่แน่นอน และสถานที่ทำงานที่สามารถติดต่อได้
เป็นผู้ลงทะเบียน หนี้นอกระบบ (นร.1) สามารถลงทะเบียนได้ในวันที่ขอกู้จากธนาคาร
เอกสารประกอบอารสมัคร


สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียน ผู้กู้ และ ผู้ค้ำ
เอกสารแสดงรายได้ ในการประกอบอาชีพ
สมุดบัญชี / สลิปเงินเดือน (ถ้ามี)
เอกสารรายรับ / รายจ่าย (ถ้ามี)


รูปถ่ายสถานที่ประกอบอาชีพ
กรณีที่ใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน สำเนาหลักทรัพย์ สำเนาหลักทรัพย์ที่จะค้ำประกันได้ด้วย
ท่านที่สนใจในสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสิน ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ ติดต่อ Call Center โทร. 1115

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!