สินเชื่อโลตัวช่วยเเบ่งเบา กู้สูงสุด 1 ล้านบาท ผ่อนสบายมาก

สินเชื่ อโลตัส ช่วยแบ่งเบ า ให้ยืมสูงสุด 1,000,000 ผ่อน 0% ตลอดปี เงิ นเดือนหมื่นเดียว ก็สมั ครได้

คุณสมบัติผู้สมั คร

สำหรับพนักงานประจำ

บุคคลธรรมดาอายุ 20 – 55 ปี

ร ายได้ประจำต่อเดือนเริ่มต้น 10,000 บ าท

มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้ าน และเบอร์ที่ทำงาน

สำหรับธุรกิจส่วนตัว

เจ้าของกิจการอายุ 20 – 55 ปี

ร ายได้ประจำต่อเดือน หรือมีเงิ นหมุนเวียนเริ่มต้น 120,000 บ าท

มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ/เบอร์โทรศัพท์บ้าน และเบอร์ที่ทำงาน

ดำเนินกิจการมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เอกส ารประกอบการพิจารณา

สำเนาบัตรประจำตัวประชาช นด้านหน้า และด้านหลัง

สลิปเงิ นเดือนล่ าสุด หรือหนังสือรับรองเงิ นเดือน ระบุเงิ นเดือน

สำเนาบัญชีธนาค ารย้อนหลัง 6 เดือน (ควรเป็นบัญชีเ งินเดือนเข้า หรือบัญชีที่แสดงเงิ นหมุนเวียนของกิจการ)

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบี ยนบริษัท / หจก. / ใบทะเบี ยนการค้ า หรือสำเนาบัญชีย้อนหลัง 12 เดือน

(เฉพาะธุรกิจส่วนตัว)

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

error: Content is protected !!